Omega

Nieuws

Open plaats dagondersteuning

geplaatst op juni 02, 2017 17:51
   
 

                                       

OMEGA vzw is een ondersteuningscentrum voor volwassen personen met een verstandelijke (en bijkomende) beperking  en is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als vergunde zorgaanbieder.

We zijn gespecialiseerd in dagondersteuning en ondersteuning bij het organiseren van het dagelijkse leven op vlak van werk of vrije tijd.  (ambulante /mobiele begeleiding).

Vanuit een veilig klimaat geven we de cliënt kansen om te groeien.

Omega werkt vanuit een model dat de totale persoon en zijn kwaliteit van bestaan centraal stelt.

Omega biedt kwaliteitsvolle ondersteuning, vanuit een diep respect voor/én in samenspraak met  cliënten en hun netwerk.

²

WAT bieden we aan :

Dagondersteuning

- taakgerichte activiteiten  : Omega biedt  een ruime waaier aan taakgerichte activiteiten aan  waarbinnen we vraaggestuurd en emancipatorisch  werken. Een zinvol,goed  afgewerkt eindproduct of dienst is het einddoel van de activiteiten. In de activiteiten zoeken we een evenwicht  tussen groepsgerichte en individuele taken.  (koken, huishoudelijk werk, crea, tuin, semiwerk,… )

- algemeen vormende activiteiten  :  Omega hecht belang aan een veelzijdige ontplooiing van de persoon. Deze activiteiten situeren zich binnen de creatieve,  expressieve of bewegingssfeer (zoals dans, zwemmen, muziek, sport,…)

- Voor personen   met meer intensieve zorgvragen is een aparte zorg- en belevingsgroep gecreëerd.  Hier ligt het accent op meer individuele benadering, rustiger tempo,  persoonlijke verzorging,  op sfeer – en belevingsgerichte activiteiten en ondersteunende communicatie .

Iedere cliënt heeft  een eigen aandachtsbegeleider. Hij/zij is de vertrouwenspersoon van de client en gaat samen op weg en zoekt aansluiting met het particuliere levensverhaal.

Mobiel/Ambulante Begeleiding

Omega biedt mobiel/ambulante  begeleiding met als doel de cliënt en zijn omgeving te ondersteunen in het organiseren van het dagelijkse leven. 

Omega biedt oa Begeleid Werk aan als een specifieke werkvorm van deze begeleiding. Hierbij wordt gezocht naar een geschikte werkplek in het gewone arbeidscircuit. De cliënt heeft zijn eigen takenpakket dat hij/zij zelfstandig uitvoert. Hij krijgt daarbij coaching van een medewerker van de werkplek en de jobcoach van Omega.

Praktisch  

Opvang  cliënten voor dagbesteding: elke werkdag van 8.15u tot 16u

Openingsuren burelen:  elke werkdag van 8.30u tot 16u

werkvorm: Voltijdse of deeltijdse dagondersteuning  en/of mobiele/ambulante begeleiding.

vervoer : enkel binnen de regio Wetteren – Wichelen - Lede – Bavegem – Melle –   Gijzenzele – Gentbrugge – Laarne – Heusden

Aanbod Open plaats  :

Het betreft een aanbod in :

O Dagondersteuning  in de     O zorg- en belevingsgroep

                                                O activiteitenwerking

Doelgroep :

Client is meerderjarig persoon met een verstandelijke ( en bijkomende)  beperking

in bezit van Persoonsvolgend Budget.

Personen met  nood aan intensieve medische omkadering of ernstige gedragsproblemen kan Omega niet ondersteunen.

Bij interesse kan u contact op nemen met Els Van de Voorde ( afwezig op vrijdag)  

09/ 366 25 17    

els@omegawetteren.be