Omega

Links


VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap :  www.vaph.be    

VIPA : Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden   :  www.vipa.be 
 
Fgov : De Directie-generaal Personen met een handicap is hoofdzakelijk belast met de toekenning van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (volwassenen) na een medisch onderzoek en een onderzoek van de inkomsten. http://handicap.fgov.be 
 

GROENE ZORG  ondersteunt alle initiatieven van zorgboerderijen.www.groenezorg.be 

Provincie Oost- Vlaanderen : www.oost-vlaanderen.be 

Sociale Kaart Oost- Vlaanderen :  biedt een overzicht van de voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen.        www.desocialekaart.be

Gezin en handicap : Gezin en Handicap wil een aanspreekpunt zijn voor al wie te maken krijgt met handicap. Bij Gezin en Handicap komen de belangen van personen met een beperking en hun directe omgeving op de eerste plaats.   www.gezinenhandicap.be

VFG : is een vereniging  van en voor mensen met een beperking die werkt rond vier pijlers : ontmoeting, actie, informatie en vrije tijd.   www.vfg.be