Omega

missie -visie

Omega begeleidt en ondersteunt volwassen personen met een beperking uit de Wetterse regio bij een kwaliteitsvolle uitbouw van een fase van hun levenstraject. Via een aanbod aan dagbesteding, basisgroepwerking en individuele begeleiding streven we naar een optimaliseren van de levenskwaliteit van de cliënt.
 

Vanuit een veilig klimaat geven we de persoon kansen om te groeien, greep te krijgen op het eigen levensverhaal,  zelfvertrouwen te winnen, keuzes te maken, betrokken en geëngageerd te zijn.

We bieden zorg op maat aan een cliënt die we beschouwen als een ervaringsdeskundige. We benaderen hem in zijn  totaliteit en gaan uit van zijn sterktes.
Omega realiseert haar doelstelling  vanuit een diep respect voor de eigenheid van de cliënt én zijn netwerk.

We werken netwerkondersteunend door de draagkracht van de omgeving te versterken en de cliënt actief te steunen in het uitbouwen van zijn netwerken.

We willen vorm geven aan onze overtuiging dat een persoon met een beperking recht heeft op actieve deelname aan én een evenwaardige plaats in de samenleving. We dragen actief bij tot een positieve beeldvorming van de persoon en het realiseren van een meer zorgzame samenleving.

Omega organiseert haar dienstverlening vanuit een pluralistische visie en de principes van kleinschaligheid. We  respecteren de  ideologische, filosofische of religieuze overtuiging van cliënt en netwerk, alsook hun recht op privacy.


HISTORIEK

Vzw Omega (afkorting van ‘Organisatie voor MEntaal GehAndicapten’ ) is in 1987 opgericht door een groep  geëngageerde onafhankelijke personen uit de profit- en non-profitsector.
In 1992 verkreeg de vzw een erkenning voor de eerste 10 plaatsen dagcentrum. 


 

Via ondertaande link is het jaarverslag 2018 na te lezen