Omega

medewerkers

Een enthousiaste ploeg medewerkers zet alles in het werk om de doelstellingen van Omega te realiseren.
Het personeelskader omvat het  begeleidingsteam (begeleiders, ergotherapeuten, jobcoach begeleid werk), het  beleidsteam (hoofdopvoeder, orthoagoog, maatschappelijk werker, directie)   en het  logistiek en administratief team . 

Elke medewerker van Omega :

- is cliënt- en netwerkgericht :  stemt zijn dienstverlening af op de mogelijkheden, beperkingen, behoeften en wensen van de cliënt en zijn netwerk en geeft deze dienstverlening vorm in verbondenheid met anderen.

- heeft respect voor de eigenheid van iedere persoon en zijn cultuur; draagt zorg voor alle facetten van de organisatie.

- heeft verantwoordelijkheidszin : onderneemt zelfstandig actie om doelen te bereiken, neemt initiatief om verbeteringen door te voeren.

- werkt samen met anderen om de organisatiedoelen te bereiken.

- is flexibel : past zijn eigen gedrag aan aan wijzigend gedrag van anderen,  zich wijzigende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden.

- is in staat tot zelfreflectie : kan zijn eigen handelen in vraag stellen, het eigen aandeel in het gebeuren evalueren.