Omega

gebruikers

Omega beschouwt ouders en familie van cliënten als dè ervaringsdeskundigen bij uitstek .  We wisselen informatie uit en leren van elkaar .

Het versterken van hun draagkracht is een belangrijke doelstelling  o. m. door ondersteuning op administratief vlak, inschakeling van externe hulp,  voorbereiding en begeleiding bij overgang van een cliënt naar een andere zorgvorm.
We organiseren informele en formele ontmoetingsmomenten tussen ouders en familie onderling; ervaringen uitwisselen kan immers deugddoend èn verrijkend zijn .

We luisteren actief naar en houden rekening met wensen èn adviezen van het netwerk via het forum van de gebruikersraad . Eén lid van de gebruikersraad is tevens waarnemend lid tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur,  een ander lid maakt deel uit van de klachtencommissie .